Tilbake
Mats Grorud
Mats Grorud
Mats Grorud
Skriv ut

Kreativ iPad

Kreativitet og skaperglede. Elevene lager selv musikk, animasjon og film sammen med Mats og Calixte. Lærerne er co-kreatører og leder en av gruppene.


På slutten av dagen er det en felles visning av det elevene har skapt sammen.

Verkstedet gir elevene kunnskap i å bruke sine mobile padder eller telefoner som et verktøy til å skape egen musikk, animasjon og film.

Læreplanmål

KUNST OG HÅNDVERK (visuell kommunikasjon)

  • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
  • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler
  • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Mats Grorud: profesjonell animatør og pedagog. Har jobbet i over 10 år med å holde kurs i animasjon for barn og unge.

Calixte Tayoro: musiker, pedagog og digital kulturkjenner. Han har utviklet en læringspedagogikk som får barn og unge til å bli mer kreative ved å bruke mobilteknologi.

Tuva Synnevåg: profesjonell animatør. Har jobbet i 7 år innen tegning og 2D-animasjon. Har bred erfaring med forskjellig type animasjonskurs, og har holdt kurs for barn og unge i regi av Den kulturelle skolesekken. 

Det er to utøvere på turne. Mats grorud og Tuva Synnevåg vil alternere.

29.11, 3. og 4.12 vil Tuva Synnevåg ha verkstedet sammen med Calixte Tayoro.