Tilbake
Aluminiumsmuseet
Skriv ut

Holmestrand Aluminiumsmuseum

Opplegget omhandler det industrielle gjennombruddet i Norge. Men i motsetning til tidligere ser vi produksjonen i et samtid- og framtidsperspektiv hvor også det naturvitenskapelige aspektet blir tillagt større vekt.  Sentralt i det nye DKS-opplegget står metallets egenskaper, bruksområder og hvordan det blir framstilt. 

Opplegget er todelt og varer i 3 timer. Mens den ene gruppen besøker Aluminiummuseet, er den andre på bedriftsbesøk hos Hydro Holmestrand. Gruppene bytter etter lunsj.

DAGSGANG:

Frammøte kl. 10.00 på Holmestrand bibliotek med orientering og praktiske opplysninger. 

Gruppen deles i to, men alle elevene vil få oppleve det samme. Vi beregner å bruke inntil 1 time og 10minutter på hvert av besøksstedene.

Vi spiser lunsj ca. kl. 11.15 til 11.40.

Dagen avsluttes kl. 13.00.

Lærerveiledning

Holmestrand Aluminium museum

Del 1: I fabrikken. Formidlingen vil være konsentrert om Hydros virksomhet i Holmestrand og hvilken rolle resirkulering av aluminium spiller i et globalt miljøperspektiv. Besøket gir anledning til å følge produksjonsgangen fra valseblokk til det som blant annet skal bli bygningsmaterialer og hermetikkemballasje.

Del 2: På museet. Her vil elevene få innblikk i bedriftens historie og hvordan produktene herfra har påvirket vår hverdag gjennom tidene. En stor del av formidlingen vil foregå i form av en spørrekonkurranse eller QUIZ. En rekke temaer som angår metallet og aluminiumindustrien vil bli berørt.

Forankring i Kunnskapsløftet: DKS-opplegget har relevans for en rekke fagområder. Vi framhever imidlertid spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

På Hydro er det flere sikkerhetstiltak:

Hjelm og ørepropper får alle utlevert i Vakta.

Mat og drikke kan ikke tas med inn dit.

Klærne må dekke hele kroppen. Gode sko, ikke slippers.

Vi må også ha lister over hvem som kommer på besøk denne dagen. Disse sendes på e-post til merethe.sortland@vestfoldmuseene.no  ca. to uker før dere kommer på besøk.

 Del klassene inn i to grupper. For og etternavn på både elever og de/den voksne som skal følge gruppen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Svelvik kommune
  • Produsent: Museene i nordre Vestfold
  • I samarbeid med: Museene i nordre Vestfold
  • Idé/opplegg: Musene i nordre Vestfold

Om kunstner / utøver / gruppe

Vestfoldmuseene IKS, Museene i nordre Vestfold har ansvar for industrihistorisk økomuseum gjennom Eidsfoss industrihistoriske samlinger, Berger Museum og Holmestrand Aluminium museum.